Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sư Thúc Cứu Người

Gai ơi tội sư diệt minhmh-gai-va-su
Đồng môn đồng phái thâm tình với nhau
Ngươi lỗi tày đình ra sao
Tam thúc sẽ giúp, thế nào kể nghe

Còn nếu ba hoa chích choè
Ba bò một xáo đánh què chân ngươi
Thượng bất chánh chúng cười
Hạ bất nghiêm tạo tiếng đời thị phi

Cái chuyện mê gái chứ gì
So ra chỉ pham môn quy chút thôi
Yêu mọi người chúa dạy rồi
Đó là đạo dụ...lôi thôi chổ nào

Chắc sư phu ngươi ế đào
Bé xé thành lớn, ta vào xin cho
Từ giờ nếu có mày mò
Cỏ non ngươi hưởng, già cho thầy mình

Lở ngậm thì phải làm thinh
Bấy giờ ngươi hãy mặc tình mây mưa

Switch mode views: