Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tội Cho Sư Thúc

Từ nay đệ tử xin chừamh-su-va-gai
Cũng nhờ Sư thúc bẩm thưa cùng thầy
Nể tình Sư phụ chỉ rầy
Cảnh cáo Đệ tử mấy ngày tụng kinh

Hối lỗi chẳng phải mình ên
Cả luôn Sư thúc đồng minh với trò
Phải đâu Sư thúc thơm tho
Cũng từng mang tiếng đi mò gái tơ

Sư thúc giỏi việc giả khờ
Làm mặt đạo đức ai ngờ gian dâm
Dụ khị Sư mẫu ăn nằm
Cái đồ bần tiện thây bằm, quạ tha !

Hồn đày tận xuống Diêm la
Cho quỉ nó dập, cho Ma trả thù
Diêm vương phán lệnh cắt C....
Cửa ngục mười tám cầm tù từ đây

Switch mode views: