Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đừng Tham Lam

Thôi đi, đừng có dụ mà :please:mh-dung-tham
Ai tin anh được có mà bán trâu.
Em thì hỗng có nghe đâu
"Anh thương em thiệt" còn lâu...xạo hoài :bravo:

Cứ theo em riết hỗm rày
Bạn bè bắt gặp ngạo "mày có đuôi"
Phải chi anh đẹp cũng vui
Mèn ơi anh xấu tới tui... còn tè

Nói ít anh hiểu nhìu nghe
Kua em phải có nhà,xe,đô,vàng
Bằng ko em chẳng có màng
Vách đất, hai quả tim dzàng...hỗng ham...

Switch mode views: