Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đừng Bỏ Lỡ

Đâu ngờ em quá tham lammh-dung-bo-lo
Ở đời mong được "tay làm hàm nhai"
Sao em cứ trêu anh hoài
Chỏi mắt nhìn kỷ_ Anh đẹp trai nhất làng

Ham chi nhà, xế, đô, vàng
Của làm bất nghĩa ắc mang tội tình
Chừng ấy của cải họ rinh
Cái còng số 8 tha mình hay sao ???

Bạn bè em có tốt đâu !
Chúng chê anh xấu em rầu phải hôn ?
Nếu khôn em hãy liệu lường
Dịp may bỏ lỡ _ Chúng "chôm" anh liền

Switch mode views: