Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Rồi Em Đi Shopping

        Hôm qua đi shopping vềmh-di-shopping-ve
        Em mang mấy túi Macy's khoe chồng
        Đây là cái áo coat lông
        Giá sale ngàn chín rẻ không hả mình
        Còn đây cái váy da xinh
        Mặc vào em giống minh tinh Hoa kỳ
        Và đây cái nhẫn chín ly
        Hạt trong nước lý đẹp ghê hả mình
        Em ơi dừng lại cho nhanh
        Máu không lên óc tim anh sắp ngừng
        Sang đây anh vẫn ngại ngùng
        Mình là tị nạn xin đừng theo Tây
        Tóc huyền buông xõa lâu nay
        Sao em cắt ngắn đổi thay nâu , vàng
        Nói ra lại bảo chồng gàn
        Em thay đổi quá chỉ làm khổ anh
        Hoa chanh nở giữa vườn chanh
        Thầy U mình với chúng mình chân quê
        Mai sau đi shopping về
        Dấu vào closet dừng khoe với chồng
        Kẻo không nó lại tăng xông
        Thận suy gan yếu còn trông mong gì

Switch mode views: