Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Gái Quê Sang Mỹ

Ngày xưa Bu nó hiền lànhmh-gai-que-sang-my
Tóc dài còn thoảng hoa chanh vườn nhà
Từ ngày Bu nó đi xa
Mùi chanh Bu nó quăng ra sau vườn
Chỉ còn giữ một mùi hương
Channel Bu nó vẫn thường xịt thoa
Đôi chân lúc trước ở nhà
Móng còn hoen ố, thoáng pha mầu bùn
Bây giờ xanh đỏ tùm lum
Móng chân, tay, tóc một chùm như nhau
Mỗi nơi mỗi thứ một mầu
Chân quê Bu nó vất đâu mất rồi
Lái xe Bu nó chỉ ngồi
Loại xe Lếch Xợt ghế đôi mui trần
Hột xoàn đeo cỡ ngón chân
Một mình mua sắm chẳng cần hỏi anh
Nghe bà Hạnh Phước dỗ dành
Trái cam Bu nó bơm thành trái dưa
Xâm môi, nâng mũi , chẻ cằm
Bây giờ Bu nó khác trăm vạn lần
Từ ngày xuất ngoại trao thân
Hương đồng cỏ nội quẳng dần đi đâu

Switch mode views: