Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Em và Rượu

Tui làm thơ, sao thấy hơi…ngố ngốmh-em-va-ruou
Chắc vì tui, sống tuốt ở…trên mây
Ai đọc thơ, có chê dở, khen hay
Thì tui vẫn, cứ là thằng…ngáo ngáo.

Em chê tui, là không trật gì ráo
Dù thơ_em, tui iu đủ cả hai
Nhưng vì tui, còn thêm tật…lai rai
Nên hể cứ rảnh ra là…nhậu đại.

Ai gọi Bợm, tui đây đâu dám cải
Vì nhìn tui, cũng giống cái…hủ hèm
Vậy nên tui hết dám nói yêu em
Treo hủ rụ, nhịn thèm…đâu có được.

GT Bợm.

Switch mode views: