Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chân Dung Già Bợm

Nếu bạn ra đường gặp... ông giàmh-chan-dung-gia-bom
Thân thể còm nhom, toàn xương, da
Cái đầu láng coóng vì bị hói
Răng còn... ”Một cái đứng giữa nhà".

Một tay cầm gậy, tay ôm chai
Vừa đi vừa... té, vẫn lai rai
Áo quần xộc xệch, te tua rách
Đích thị Bợm già chứ hổng ai.

Hỏi sao già Bợm nhìn... thấy kinh
Đứng xa mà bốc mùi hôi rình
Già Bợm vừa... khóc vừa kể lể
Thì ra thằng chả đang... thất tình.

 

Switch mode views: