Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nào ...

– Vai năm tấc rộng để làm chi.mh-nao-thi-day
Sáng chỉ lo ăn, tối ngủ khì.
Anh ơi thức dậy chiều em tí.
Đi !!!

– Suốt ngày bận bịu chuyện đi cày.
Đau cả ba sườn, mõi cả vai.
Chuyện ấy cho anh xin khất lại.
Mai !!!

– Đã hẹn nay rồi lại hẹn mai.
Ruộng cỏ xanh um, chẳng chịu cày.
Đã thế từ nay cho sáng mắt.
Bye !!!

– Nằm chung mới khó chịu làm sao.
Muốn ngủ yên thân, vợ cứ gào.
Muốn chết ơ này, ông cho chết.
Nào !!!

Switch mode views: