Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lăng nhăng

Cho mày chết lừa bà vậy hả mh-lang-nhang
 Đến lúc này bắt cá hai tay
Này thì cho chết luôn này
 Yêu đương cho lắm vác chầy đi chơi

Sút một phát nằm phơi giữa bãi
 Mồm gẫy răng oai oái kêu đau
 Cho chừa cái tật lau tau
 Gặp ai cũng tán cũng câu yêu nàng

Một phát nữa giữa hang giữa háng
 Hai quả ..à lệch áng tưng tưng
 Chết đi rơi hết ta mừng
 Sang hàn phẫu thuật làm cưng nhé mày

Thêm một phát lúc này lại dính
Đôi mắt kia lại lĩnh bàn chân
Không mù thì chột đừng than
Trách sao số phận còn oan ức gì

Một phát nữa li bì nằm khóc
 trúng tờ rim mày móc ra coi
 Xem còn nguyên vẹn hay rơi
 Rồi mai nằm đấy kêu trời mất ...im

Một phát cuối im lìm bất tỉnh
 Cho mày chừa cái tính lăng nhăng
 Tao đi giả nhẫn không màng
 Cưới xin gì nữa với thằng điêu ngoa

Switch mode views: