Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nhớ Anh

        Nhớ Anh , nhớ lắm anh ơimh-nho-anh
        Em ra thăm chợ cho vơi cơn buồn

        Gặp hàng bánh đúc xơi luôn
        Sơ sơ hai dĩa cơn buồn dịu đi
        Nhớ Anh , em thấy bánh mì
        Sụt sùi em gặm hết đi ổ dài
        Nhớ Anh ,em đến hàng khoai
        Củ này ăn nhớ thân trai xa nhà
        Củ này ăn nhớ đôi ta
        Củ này đánh dấu ngày mà mới quen
        Nhớ Anh , ghé gánh ốc leng
        Em ngồi lể ốc , ý chèng đất ôi !
        Nhớ Anh , ăn hết nửa nồi
        Thêm ly nước mía để trôi nỗi sầu
        Nhớ Anh , nhấm nháp phao câu
        Của con gà luộc, vừa rầu vừa nhai
        Nhớ Anh ,chay đến La Cai
        Ăn tô mì lớn cho phai cơn buồn
        Nhớ Anh , nỗi nhớ tràn tuôn
        Lệ rơi , tay bóc nửa buồng chuối tiêu
        Nhớ Anh em chẳng ăn nhiều
        Sầu riêng em nếm , mới tiêu nửa phần
        Nhãn thì chỉ có hai cân
        Thùng xoài có lẽ hết gần nửa thôi
        Nhớ Anh ăn uống không trôi
        Hàng nào cũng chẳng có ngồi được lâu
        Càng ăn , càng nhớ ,càng sầu

Switch mode views: