Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

THIÊN ĐỊA NHÂN

Trời cha, Đất mẹ, giữa là tamh cu gia nho
Cái “thuyết Tam tài” ấy đã qua!
Thời buổi “a-còng” ( @ ) nay đổi khác
Không Trời, không Đất … nhất “đô-la” !
XỔ NHO

Chẳng là ông Tú, chẳng ông Nghè
Thiếu bút lông, xài tạm bút tre
Chữ nghĩa Thánh Hiền, còn lõm bõm
Khi cao hứng … vẫn xổ nho nhoe!

ĐƯỢC CÁI GÌ?

Ông xổ nho nhoe, ai hiểu chi!
Vậy mà cứ chép chép, ghi ghi ...
Có người dè bỉu: - ông khoe chữ!
“Khoe chữ” ... thì ông được cái gì !

ÔNG THỦ CỰU

Tổ Tiên nòi Việt, giống Tiên Rồng
Văn hóa khởi nguồn, ngọn bút lông
Thời buổi văn minh, xài bút sắt
Sao ông thủ cựu? … dẹp đi ông !

ĐỂ MUA VUI

Người ta đi tới, tớ đi lui
Thời đại Nôm na đã lấp vùi!
“Thiên, Địa, Nhân”, vỡ lòng thuở trước …
Bây giờ nhắc lại ... để mua vui!

               Trần Quốc Bảo
            Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Switch mode views: