Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đến Nơi Mới Biết...

mh den noi biet

 

 

 

 

 


Ra ngoài cho biết đất trời
Ra ngoài mới biết chuyện người chuyện ta.
Đến Hòa Lan mới biết là
Biển cao hơn đất vậy mà chẳng sao.
Đến Nga hàng quán mời chào
Nếu bạn khát nước uống vào Vodka.
Đến Hàn Quốc mới nhìn ra
Phụ nữ sinh đẹp chẳng là bẩm sinh.
Đến Brazil đừng giật mình
Quần áo thiếu vải cũng bình thường thôi.
Đến Nhật Bản, xứ mặt trời
Ai cũng lễ độ, cả người phạm nhân.
Đến Mễ mới biết được rằng
Muốn đi qua Mỹ, cứ hầm mà chui.
Đến Mỹ biết rằng mọi người
Kiện ai cũng được, cứ lôi ra tòa.
Đến Việt Nam mới biết ra
Xã Hội Chủ Nghĩa đảng ta khác người
Chống Tàu là tội tày trời
Yêu quê hương phải vào ngồi tù ngay.

Suy ra mới biết điều này
Cộng sản đàn áp đọa đày người dân
Hỡi người Việt khắp xa gần
Dẹp tan cộng sản toàn dân an lành.

             Vương Khẩu Nghiệp
             (Đặc San Lâm Viên)

Switch mode views: