Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cộng sản

Ghé Tai Tui Nói Nhỏ Cho Nghe:mh-cong-san-viet
”Công sản Việt Nam một lũ què
Què tai què mắt thêm bệnh ghẻ
Bắt dân câm mồm sống dưới đe
Xã hội chủ nghĩa bắt phải theo
Bao năm cách mạng dân vẫn nghèo
Cán bộ công an lũ chó đéo
Hiếp đáp dân lành, mập như heo
Già Hồ lộng kiếng nằm lăn queo
Nhân dân ai cũng muốn lấy hèo
Đập cho nát xác tên thèo lẻo
Lưà bịp dân nghèo đáng chết treo
Việt cộng cái giống chỉ mè nheo
Xạo như lũ chó hay ì xèo
Độc lập tự do đem bóp méo
Chủ nghĩa quái gì dân đói meo”.

Switch mode views: