Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ca dao tục ngữ Thế Kỷ XXI

Miền Bắc có lắm thằng điênmh-ca-dao-phay
Trong túi nhiều tiền nó bảo rằng không
Suốt ngày nó chạy long nhong
Nói thánh nói tướng, nhưng không làm gì
Nhưng mà hắn được cái lì
Chỉ thị, Nghị quyết, cái gì cũng thông.

Miền Trung có lắm thằng khôn
Nó chun ngõ trước, nó luồn ngõ sau
Một khi nó quyết làm giàu
Nó đi đúng chỗ, nó cân đúng người
Sinh ra vốn ở xứ nghèo
Nghiên cứu nghị quyết nên theo điều gì.
 
Miền Nam có lắm thằng tham
Nó ăn như hạm, nó làm như điên
Trong túi nó muốn nhiều tiền
Nó cưới vợ một, nghĩ liền vợ hai
Suốt ngày nó nhậu lai rai
Một chữ Nghị quyết, học hoài không thông.
 
Mang danh Dân Chủ Cộng Hòa
Đi ra khỏi tỉnh phải qua cửa quyền
Xuất trình giấy phép liên miên
Chứng từ thị thực ở miền nào qua.
 
Trăm năm trong cõi người ta
Ở đâu cũng được đi ra đi vào.
Xa xôi như xứ Bồ Đào
Người ta cũng được đi vào đi ra.
Đen đủi như Ăng Gô La
Người ta cũng được đi ra đi vào.
 
Chậm tiến như ở nước Lào
Người ta cũng được đi vào đi ra.
Chỉ riêng có ở nước ta
Người ta không được đi ra đi vào.
 
Chưa đi, chưa biết Sài Gòn
Đi rồi, trong túi chẳng còn đồng xu
Đêm nằm, ngẫm lại thấy ngu
Thằng cha ăn ít thằng cu ăn nhiều.
 
Tiếc thay cây quế còn son
Để cho đám mọi Đài Loan nó trèo
Tìm em như thể tìm chim
Chim bay biển Bắc, anh tìm biển Đông
Tìm chi cho phải mất công
Đài Loan, Hàn Quốc em dông mất rồi.
 
Ngày xưa đại tướng cầm quân
Ngay nay đại tướng cầm quần chị em
Trăm năm bia đá cũng mòn
Bia chai cũng vỡ, chỉ còn bia ôm.
 
Phong lan, phong chức, phong bì
Trong ba thứ ấy, thứ gì quý hơn?
Phong lan ngắm mãi cũng buồn
Phong chức thì phải cúi luồn vào ra
 
Chỉ còn cái phong thứ ba
Mở ra thơm nức, cả nhà cùng vui.
Thank cha, thank mẹ, thank gì ?
Hễ có phong bì thì nó thank you.
 
Ngày đi: Ðảng gọi Việt gian
Ngày về: Ðảng lại chuyển sang Việt kiều
Chưa đi: phản động trăm chiều
Ði rồi: thành khúc ruột yêu ngàn trùng
Trốn đi: Ðảng bắt đến cùng
Trở về: mời gọi, săn lùng Đô la.

Switch mode views: