Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Uống Cạn Đi Bà

"Nào mình uống cạn đi bàmh-uong-can-di-ba
Hết thì gọi tiếp họ ra rót liền
Nghĩ mà tôi lại muốn điên
Dâu con hỏng hết ngoan hiền gì đâu"

"Thôi bà chớ có buồn rầu
Con tôi mấy đứa được đâu mống nào
Lão chồng thì tuổi đã cao
Tháng trời chả thấy ổng vào hỏi thăm

Làm mình cứ phải âm thầm
Bực chồng mắng cả mấy thằng cháu hư
Sống cùng chồng vợ đứa tư
Dâu thì cũng láo cũng hư đó bà."

"Sao giờ chúng lạ quá ta
Mẹ chồng mà có coi là gì đâu
Nhiều khi nghĩ đến lại đau
Về già ngỡ tưởng được đâu an nhàn"

"Lâu ngày mới gặp hỏi han
Thôi mình uống đã phàn nàn làm chi
Ở đời chẳng có mấy khi
Một hai ba cạn hì hì bia ngon."

Switch mode views: