Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lễ Hội Nhôm Nhoam Tốn Kém

Hội năm nay "nhôm nhoam tốn kém"mh-le-hoi-nhom-nhoam
Đã  từ  lâu, lâu  lắm  thế  ni
Cứ kêu, kêu mãi làm gì
Nên mau dẹp bớt hội đi cho rồi !

Danh thì bảo phục hồi vốn cổ
Bao nhiêu năm dẹp bỏ , bị oan !
(Cho là mê tín dị đoan
Trái đường lối Mác - Lê nin , hỏng người !)

Thực thì đã tính rồi , tính đủ
Lợi cho dân , lợi cả quan trên
Dân vui đi lễ cầu " hên "
Quan vui đi lễ , có thêm "mầu mè "

Địa phương lợi,  thu về  "lộc lá"
Chùa, đình xây ,đường sá khang trang
Tiền vào như "cát Hằng giang"
"Của chùa". Xả láng phần trăm. Tội gì !

Cũng có chuyện suy bì này nọ
"Nghỉ" lễ to thì "bọ" lễ to !
Lễ từ trong ấy lễ ra
Hội ông miền băc, lễ bà miền nam !

Có mùa lễ. Quanh năm có lễ
Lễ núi cao. Lễ bể .Lễ sông
Ngựa. Voi. Đống mối. Hổ. Rồng
Cá ông chết dạt. Thuồng luồng "hiển linh" !

Thờ đủ cả : người Kinh, người Thượng
(Rôì có thờ "định hướng" nữ cơ !)
Thần tích thổi rõ thật to
Linh thiêng.Huyền diệu. Biết mô mà lần !

Cả nước gần chí nghìn lễ hội
Hại cho ai  và  lợi cho ai ?
Cái HAY xưa đã nhạt phai
Lại bao cái DỞ lên ngai , phụng thờ ? !

Nghĩ mà tiếc, ngẩn ngơ vì tiếc
Bao của tiền , công sức dân ta
Còn nghèo, sao lại vẽ ra
hội hè: chính lẫn với tà . Nhôm nhoam !

                                                                               

             

Switch mode views: