Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Quay cái đíu gì ?

       mh-quay-cai-gi

       

 

 

 

 

 

 

Tao hỏi mày quay cái đíu gì
Quay cá biển tươi phải đổ đi
Quay ngư dân đang lăn ra khóc
Mả cha tụi mày, quay đíu gì?

Mày nhầm, có mống nào "Việt Tân"
Xúm đen xúm đỏ chỉ ngư dân
Những người biển chết họ cũng chết
Đíu như tụi bây, lũ ngu đần!

Dân vượt khơi xa bắt cá về
Ngụp lặn trùng dương đầy hiểm nguy
Lẩn tránh bọn Tàu đang cướp biển
Đâu như tụi bây, lương theo kỳ!

Mày định quay phim lập chiến công
Để có tang chứng bắt người chăng
Thành tích công an tồi dẹp loạn!
Nhận thưởng tiền tươi, lương lại tăng?

Tao tởm lắm rồi bọn chúng bây
Chỉ làm "mãnh hổ" với dân ngay
Còn với giặc Tàu thì thun dái
Chúng ho một tiếng chạy cả bầy!

      


Switch mode views: