Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sướng Rên Lên !

Mả cha đứa nàomh-suong-ren-len
 Nói động tới nước Tàu
 Là dày lên mồ mả nhà tao!

Hỡi đảng viên, chiến sĩ, đồng bào
 Hãy nghe đây lời của Đảng thét gào
 "Khát vọng đoàn tụ" rầm rập dâng cao
 "Trở về Đất Mẹ nước Tàu"
oOo
Quê hương mình không còn là Việt..
Ải Nam Quan, Bản Dốc bây giờ có ai còn biết
 Thì mai kia Biển Đông, Việt Nam cũng sẽ hết
 Có quan trọng gì đâu..?
oOo
Miễn khi thức dậy trên cổ vẫn còn cái đầu
để lỗ tai nghe được lời thiêng liêng Đảng gọi
 Tụi Đế quốc muốn dân mình tôi mọi
 Ta theo Tàu làm Đồng chí anh em
 Hãy vui đi và sướng rên lên..
 Ngày Việt Nam làm chư hầu Trung Quốc đã đến!

Switch mode views: