Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Vui Quá Là Vui

Chu cha! Vui gúa là vuimh-trung-so
Nghe mua Sổ số là tui góp tiền
Vợ tui, bả cũng chịu liền
Trúng năm tỷ rưỡi là điên cái đầu!
Ba mươi ba xuất gom nhau
Nhất Hùng cầm chịch, mau mau mua về
Nếu như trật lất là …  huề
Nếu như mà trúng thì …  “phê” gúa chừng!
Xây ngay Trụ Sở to đùng!
Fortune ta nhậu tưng bừng một phen
Từ rầy bạn hữu trong PEN
Ai mà sáng tác, ta bèn in free
Giấc mơ chỉ có năm tì   ($5 USD)
Dẫu cho trúng trật bề gì cũng vui!!!
                        Trần Quốc Bảo
                           Richmond,VA

Switch mode views: