Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đáp lời mời tác giả "Chơi nữa thì chơi"

Thủ quỹ mà sợ giữ tiềnmh-mua-so
Nhưng nghe Xổ Số thì liền góp ngay
Bao nhiêu triệu tỉ hay ai?
Ước gì trúng số chung xây nước nhà
Anh chị ai cũng thật thà
Có chừng đây tỉ chẳng đà nổi đâu!
Thì thôi chẳng nghĩ chi sâu
Lo cho Văn Bút bớt sầu ly hương
Ngẫm đi nghĩ lại mà thương
Trúng số chưa thấy bốn phương dạt dào
Nãm đô la có là bao
Chung lòng đoàn kết tình cao hơn tiền

Switch mode views: