Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hớt tóc quá đã

 Hớt tóc quá đã, mời xem thôi, hèn chi quý bà không dám cho chồng về Việt Nam một mình.

Beauty Salon in Saigon Vietnam, Loc Thien Y

Switch mode views: