Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đồng Việt Nam mất giá thê thảm, dấu hiệu khủng hoảng kinh tế cận kề

 Nếu theo chiều hướng bi thảm này, nền kinh tết Việt Nam sẽ đi về đâu?

Switch mode views: