Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Người Sài Gòn 'lụm mót' hoa khi Đường hoa Nguyễn Huệ bế mạc

 Tiếc vì những chậu hoa còn tươi mới mà phải bỏ đi, nhiều người vào lụm mót mang về nhà.

Switch mode views: