Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giám mục Hoàng Đức Oanh nói về tử đạo trong chế độ cộng sản

Ngài nói: "Cho tới ngày hôm nay, biết bao linh mục, tu sĩ, giáo dân Công giáo đã chết vì niềm tin này dưới chế độ cộng sản".

Lm. Gioan Nam Phong giảng lễ ngày 30/4

Chúng ta có thể nào gọi cuộc nội chiến Nam-Bắc là một cuộc giải phóng không? Không ai lại đi giải phóng một quốc gia giàu có và tiên tiến hơn mình!

Linh mục Đặng Hữu Nam: "Đừng bao giờ tin cộng sản!"

Nếu chúng ta cứ tin vào lời của cộng sản chắc chắn chúng ta không có cái đầu, nếu chúng ta làm theo lời cộng sản chắc chắn chúng ta không có trái tim

Bải Giảng Thánh lễ Cầu nguyện cho Công lý - Hòa bình Tháng 4/2015

Thánh lễ đồng tế với sự tham dự của khoảng gần 4000 giáo dân do linh mục Tân bề trên Chánh xứ Thái Hà, Giuse Trịnh Ngọc Hiên chủ tế với sự tham dự của một số anh chị em ngoài Công giáo.

Bài giảng thánh lễ Công lý & Hòa Bình DCCT Sài Gòn 29.3.2015

Bài giảng thánh lễ Công lý & Hòa Bình của Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại tại DCCT.

Mầu Nhiệm Thập Giá - Đề tài 8: Phục sinh Việt Nam

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 55
Thuyết giảng Tuần Thánh năm 1993 của LM. Tiến Sĩ NGUYỄN QUỐC HẢI

Mầu Nhiệm Thập Giá - Đề tài 6: Sống đạo giữa đời: Sống Mầu Nhiệm Thập Giá

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 53
Thuyết giảng Tuần Thánh năm 1993 của LM. Tiến Sĩ NGUYỄN QUỐC HẢI

Mầu Nhiệm Thập Giá - Đề tài 5: Phép Thánh Thể và Thiên Chức Linh Mục

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 52
Thuyết giảng Tuần Thánh năm 1993 của LM. Tiến Sĩ NGUYỄN QUỐC HẢI

Mầu Nhiệm Thập Giá - Đề tài 4: Bước theo Chúa

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 51
Thuyết giảng Tuần Thánh năm 1993 của LM. Tiến Sĩ NGUYỄN QUỐC HẢI

Mầu Nhiệm Thập Giá - Đề tài 3: Nguồn gốc đau khổ của nhân loại

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 50
Thuyết giảng Tuần Thánh năm 1993 của LM. Tiến Sĩ NGUYỄN QUỐC HẢI

Mầu Nhiệm Thập Giá - Đề tài 2: Tìm cho đời ta một ý nghĩa

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 49
Thuyết giảng Tuần Thánh năm 1993 của LM. Tiến Sĩ NGUYỄN QUỐC HẢI

Mầu Nhiệm Thập Giá - Đề tài 1: Khởi đầu giờ vinh quang của Chúa; Cảm thông giới trẻ

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 48
Thuyết giảng Tuần Thánh năm 1993 của LM. Tiến Sĩ NGUYỄN QUỐC HẢI

Bài giảng của LM Đa Minh Nguyễn Văn Phương trong Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Công Lý Và Hòa Bình ngày 25.1.2015, tại Sài gòn

Xin mời theo dõi  bài giảng của LM Đa Minh Nguyễn Văn Phương trong Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Công Lý Và Hòa Bình ngày 25.1.2015, tại Sài gòn.

Bài giảng của Linh mục Giuse Nguyễn văn Toản vạch trần sự dối trá của cộng sản Việt Nam

Bài giảng của Linh mục Giuse Nguyễn văn Toản trong Thánh lễ cầu cho công lý hòa bình tối Chúa Nhật 30.11.2014 tại Dòng Chúa Cứu Thế Sàigòn. Cha Toản đã không sợ hãi, dám công khai vạch trần sự dối trá của nhà cầm quyền cộng sản VN

Anh chị em hãy sám hối - Phần 2

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 487 ngày 01-4-2001 (Phần2)
Chủ đề: Anh chị em hãy sám hối

Anh chị em hãy sám hối - Phần 1

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 487 ngày 01-4-2001 (Phần 1)
Chủ đề: Anh chị em hãy sám hối

Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần (B) - Phần 2

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 486 ngày 25-3-2001 (Phần 2)
Chủ đề: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần (B)

Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần (B) - Phần 1

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 486 ngày 25-3-2001 (Phần 1)
Chủ đề: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần (B)

Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần (A) - Phần 2

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 485 ngày 18-3-2001 (Phần 2)
Chủ đề: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần (A)

Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần (A) - Phần 1

Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, số 485 ngày 18-3-2001 (Phần 1)
Chủ đề: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần (A)

Switch mode views: