Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Gọi vợ là gì biến đổi theo Thời Gian ???

mh danh chong- Bố ơi, ngày xưa người ta gọi vợ là gì hả bố?
- Ngày xưa thời các cụ gọi vợ là.... NƯƠNG TỬ.
- Thế còn thời ông bà nhà mình bố?
- Thời ông bà thì gọi vợ..... là THÊ TỬ.
- Vậy còn đến thời nay sao bố?
- Thời nay của bố người ta gọi vợ là..… SƯ TỬ.
- Ối, thế không biết tương lai người ta sẽ gọi vợ là gì bố nhỉ?
- Tương lai đến thời các con người ta sẽ gọi vợ là….. BOM NGUYÊN TỬ con à!

Bà vợ trong phòng nghe được câu chuyện, chạy ào ra nổi cơn tam bành thét lên:
- Giờ thì cho bố con mày….. NHỪ TỬ!
Và trong cơn nguy khốn, cả hai bố con cuống cuồng thốt lên lời kinh:
- Xin Chúa thương xót hãy cứu chúng con trong giờ LÂM TỬ........Amen.

Switch mode views: