Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Khổng Tử dạy đạo lý

mh-duc-khong

 

 

 

 

 

 
Khổng Tử dạy học trò:
"Khi ta đúng mà kẻ nào nói ta đúng thì kẻ đó là bạn ta.
 Khi ta sai mà kẻ nào nói ta sai thì kẻ đó là thày ta.
 Khi ta sai mà kẻ nào nói ta đúng thì kẻ đó là kẻ thù của ta!"

Học trò xin hỏi:
Thưa thày, nếu khi ta đúng mà kẻ nào nhất định nói ta sai thì sao?

Khổng Tử trả lời:
Thì kẻ đó đích thực là vợ ta chứ còn ai nữa!!

Switch mode views: