Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ý nghĩa của các nhãn hiệu bia với dân nhậu

mh-beer-say-nguoi

 

 

 

 

 

 


– CARLSBERG (Bia) : Các Anh Ráng Lấy Sức Bồng Em Ra Giường

– HEINEKEN (Bia) : Hôn Em Ít Nên Em Khều Em Nhéo ( hix..hix.. ) or đọc ngược lại : Nếu Em Khôn Em Nằm Im Em Hưởng

– HALIDA: Hãy Liều Đi Anh

– CASTROL: Các Anh Sờ Thử Rồi Ôm Luôn (^.^)

– HUDA: Hãy Uống Đi Anh

– MARLBORO: Mong Anh Rộng Lòng Bo Rồi Ôm

– BIVINA (bia): Bịnh Vì Nàng

– HERO: Hôn Em Rồi Ói

– VEDAN: Vì Em Đời Anh Nghèo

Switch mode views: