Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chị ơi chị ngủ cho ngon

Chị ơi chị ngủ cho ngon
Đừng lo mấy vụ cỏn con làm gì!
Dân đen mắt toét, chân chì
Chúng ngu không hiểu mới đi kêu trời

Chuyện buôn thuốc giả kiếm lời
Bở ăn như thế mấy người bỏ qua?
Vụ này xui xẻo lộ ra
Coi như kinh nghiệm lấy đà...vụ sau
mh-ngu-cho-ngon-01

 

 

 

 

 
 Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đi họp

Chúng kêu bác sĩ tiêm đau
Bởi không đút lót cũng đâu đáng phiền!
"Lương Y" đâu phải thánh hiền:
Làm gì cũng phải có tiền trao tay

Chuyện cưa chân lộn mới đây
Ui da- ai đúng tối ngày được đâu?
May chưa cưa lộn lên đầu
Phúc cho "chúng nó" khỏi chầu Diêm Vương
mh-ngu-cho-ngon-02

 

 

 

 

 

 


Bệnh nhân bốn mạng một giường
Hoặc nằm dưới đất - bình thường mà thôi:
Tại vì dân số sinh sôi
Người đông nên phải ghép đôi, nằm sàn...

Chuyện tiêm nhầm thuốc chết oan
Nhỏ như con kiến! Chớ bàn chị nha!
Trứng kia còn lộn nữa là
Con người cũng vậy - ai mà chẳng sai

Switch mode views: