Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phụ Nữ, Nai và Cọp

mh-deer-nai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sự khác nhau giữa phụ nữ và nai.
 1. Nai ngơ ngác suốt đời. Phụ nữ chỉ ngơ ngác khi cần ngơ ngác .
 2. Nai không bao giờ giả nai. Còn phụ nữ thường làm thế.
 3. Nai có sừng toàn đầu. Phụ nữ có sừng trong ánh mắt.
 4. Nai ăn cỏ. Còn phụ nữ thỉnh thoảng ăn nai .
 5. Gặp tai nạn, nai biến thành khô nai Còn gặp tai nạn, phụ nữ biến thành … mít ướt .
 6. Nai chạy theo đàn. Phụ nữ cũng chạy theo đàn, nhưng không phải đàn nai.
 7. Nai nhảy tung tăng. Phụ nữ đi tung tăng.
mh-manh-ho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sự giống nhau của phụ nữ và cọp.
 1. Cọp gầm.. Phụ nữ cũng gầm.
 2. Cọp uyển chuyển. Phụ nữ mềm mại .
 3. Trẻ con đứa nào cũng sợ cọp và đứa nào cũng sợ mẹ mìn, mặc dù cả đời có khi không nhìn thấy .
 4. Cọp được gọi là ông ba mươi, Phụ nữ được gọi là sư tử.
 5. Cọp nổi tiếng về sự oai vệ . Phụ nữ nổi tiếng về sự quý phái.
 6. Cọp vẫn quan tâm tới móng. Phụ nữ cũng vậy .
 7. Cọp nổi tiếng về da. Phụ nữ nổi tiếng về áo quần.
 8. Cọp đôi lúc chỉ vồ chứ không ăn. Phụ nữ đôi khi chỉ yêu mà không lấy

Switch mode views: