Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sinh viên ra trường

ratruong


 Đầu đường Xây dựng bơm xe
 Cuối đường Kinh tế bán chè đậu đen
 Ngoại thương mời khách ăn kem
 Các anh Nhạc viện thổi kèn đám ma

 Ngân hàng ngồi dập đô la
 In giấy vàng mã, sống qua từng ngày
 Sư phạm trước tính làm thày
 Giờ thay kế toán, hàng ngày tính lô.

 Điện lực chẳng dám bô bô,
 Giờ đang lầm lũi phụ hồ trên cao.
 Lập trình chả hiểu thế nào,
 Mở hàng trà đá, thuốc lào...cho vui

 Nông nghiệp hỏi đến ngậm ngùi
 "Số em chắc chỉ tiến lùi theo trâu"
 Nhìn quanh, Thương mại đi đâu?
 Hóa ra là đã nhảy tàu đi buôn.....

 Ngoại ngữ vẻ mặt thoáng buồn
 Đang ngồi viết sớ, kiêm luôn bói bài.
 Báo chí buôn bán ve chai
Giao thông đi chở thuê ngoài Đồng Xuân.

 Bách khoa cũng gặp đôi lần
 Buôn đồ điện hỏng, kiếm cân dây đồng
 Mỹ thuật thì đang chổng mông
 Đục khắc bia mộ, cũng mong lên đời

 Mỏ địa chất mới hỡi ôi
 Sáng thồ hai sọt, chào mời mua than
 Thuỷ sản công việc an nhàn
 Sáng cân mớ cá, cuối làng ngồi rao...!

 Hàng hải ngồi gác chân cao
 Bao giờ trúng số mua tàu ra khơi
 Bác sĩ, y tá có thời
 Học xong về huyện được mời chích heo....

Switch mode views: