Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Vô ngã

Khi xưa chưa có dzợchim9
Tôi luôn luôn thấy Tôi
Từ sáng cho đến tối
Không bao giờ quên ... Tôi

 

Từ khi tôi có dzợ
Bả luôn luôn réo tôi
Từ sáng cho đến tối
Tôi chả còn là ... Tôi !!

Switch mode views: