Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CON TRAI THỜI NAY

Làm con trai, anh nhác như thỏ đế mh chi mot nu hon
Thân bèo nhèo, vóc dáng đứng cong cong
Khi anh đi, cả thế giới hoảng hồn
Lúc anh về, bao người ùa té chạy
Làm con trai, là theo hầu con gái
Là đưa nàng đi shop sắm thật nhiều
Con gái đẹp anh tôn như thần thánh
Qùy dưới chân chờ sai khiến tối ngày
Trai là thế, là lì lợm hết cở
Ấy thế nên ..., bị con gái đá hoài
Chỉ dám tưởng dám mơ về người đẹp
Được một lần, pha nước rửa chân nàng

Switch mode views: