Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giật Mình

anh chả lấy vợ giáo viên đâumh co giao tre
viên phấn luôn luôn ở trong đầu
đêm nằm hai đứa đang ngon giấc
giật mình em hỏi phấn ở đâu

anh chẳng lấy vợ giáo viên đâu
phấn bút luôn luôn luôn ở trong đầu
đêm nằm hai đứa đang ngon giấc
giật mình em hỏi phấn bút đâu

Switch mode views: