Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đau Đẻ

Vợ kiện ông trời ở bất công mh de dau qua
Làm sao những đứa được làm chồng
Lại không đau đẻ khi mình đẻ
Như thế công bình có phải không ?

Ông trời suy nghĩ phán từ nay
Mày đẻ thì yên cái phận mày
Chẳng phải cần đau cho nó mệt
Để cha thằng bé nó đau thay

Nhưng hôm bà đẻ, anh hàng xóm
Đau bụng rên la thật quá chừng
Bà lại làm đơn lên thượng giới
Từ nay tôi đẻ để tôi bưng

Tôi đẻ thì tôi cứ việc đau
Cho nên từ đó trở về sau
Đàn bà vừa đẻ, vừa đau đẻ
Thôi! Bất công nhưng nó đỡ rầu

  

Switch mode views: