Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngày xưa... Bây giờ!

        Ngày xưa như sắt như đồngmh-chu-ngua
        Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa
        Bây giờ như cải muối dưa
        Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu

        Hơn nửa thế kỷ dãi dầu
        Tháng ngày oanh liệt còn đâu nữa mà
        Ngày xưa súng ống sáng loà
        Bây giờ chẳng khác quả cà mốc meo
        Ngày xưa sung sức thì nghèo
        Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
        Ngày xưa lớn khoẻ hơn chồi
        Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu

        Ngày xưa hùng hục như trâu
        Bây giờ èo ọt như tàu lá khoai
        Ngày xưa khám phá miệt mài
        Bây giờ nửa cuộc mệt nhoài đứt hơi
        Ngày xưa chiến tích để đời
        Bây giờ chiến bại nhớ thời ngày xưa
        Ngày xưa bất kể sớm trưa
        Bây giờ thỉnh thoảng lưa thưa gọi là
        Ngày xưa đầu tóc mượt mà
        Bây giờ lởm chởm như là đá chông
        Bây giờ sống cũng như không
        Bây giờ hết kiếp làm chồng người ta
        Bây giờ ôm hận đến già
        Cho dù béo tốt cũng là cơm toi

        Bây giờ pháo đã tịt ngòi
        Gia tài còn lại một vòi nước trong
        Ngày xưa vợ đợi bồ mong
        Bây giờ vợ nguýt, bồ cong cớn lườm
        Ngày xưa mặt mũi tinh tươm
        Bây giờ nhầu nhĩ như tương nấu mì
        Ngày xưa lên ngựa là phi
        Bây giờ nước kiệu cố đi gọi là

Switch mode views: