Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

SOI GƯƠNG

Cứ tưởng rằng ai , lại hóa mình !  (*)mh-guong-soi
Mặt nhìn rõ mặt , thật là kinh !
Mũi to , nhiều "khí" -  thành ra phổng
Mắt nhỏ , lắm "keo" - hóa dấp dinh ! (**)
Mồn tựa thiếu răng...nên móm móm
Tai như có trống...cứ binh binh !
Buồn cho cái mặt , cùng ai tỏ
Hỏi gã trong gương - cứ lặng thinh !

*) Mượn ý câu " Ta ngỡ rằng ai , chẳng hóa mình " trong bài " Soi gương nói chuyện với bóng " của Huyền Mặc Đại Nhân Dương Mạnh Huy ( 1881-1963 )
**) dấp dinh : dấp dính

Switch mode views: