Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nỗi Lòng Đệ Tử Net

Em nói từ nay khỏi wép wiếtmh-de-tu-net
Tào lao thiên địa mà bám miết
Yêu ghét, khen chê, vàng pha thiếc!
Anh cờ-lâu, lòng buồn da diết!

Em bảo nghỉ bờ-lốc bờ liết
Thôi meo miết, ngừng chát với chiết
Lời mọc cánh, màu mè tô phết!
Anh xai-ao, tiếc ơi là tiếc!

Em phán rằng bỏ ngay net niết
Tung hứng, bốc thơm mà bu riết
Ảo thực, giả chân, đố phân biệt!
Anh ốp-lai, lòng thầm rên siết!

Em hô dẹp vi tính vi tiết
Mê, lậm, ghiền nên anh đui điếc
Bỏ bê em ngày đêm bóng chiếc!
Anh sốt-đau, em cười... hết biết!

Switch mode views: