Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bao nhiêu tuổi là già?

60 CHƯA PHẢI ĐÃ GIÀmh-bao-nhieu
60 LÀ TUỔI MỚI QUA DẬY THÌ
65 HẾT TUỔI THIẾU NHI
70 LÀ TUỔI MỚI ĐI VÀO ĐỜI
75 LÀ TUỔI ĂN CHƠI !!!!!
80 LÀ TUỔI YÊU NGƯỜI YÊU HOA
90 MỚI BẮT ĐẦU GIÀ
ĐÊM ĐÊM VẪN CỨ MẶN MÀ YÊU ĐƯƠNG
100 CÓ LỆNH DIÊM VƯƠNG
CỨ Ở TRÊN ẤY YÊU ĐƯƠNG THỎA LÒNG
BAO GIỜ ĐẠN HẾT LÊN NÒNG
TỪ TỪ NẰM XUỐNG LÀ XONG MỘT ĐỜI

Switch mode views: