Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Vợ Ta, Vợ Người

Vợ ta nhiều nói, ít... cườimh-vo-ta-vo-nguoi
Vợ người ít nói, cười tươi suốt ngày.
Vợ ta giống chiếc... cối xay
Vợ người yểu điệu, mảnh mai, dịu dàng!
Vợ ta nhìn muốn... xâm xoàng
Vợ người nhìn muốn... mò sang “bợ” về!
Vợ ta nhìn hết muốn... mê
Vợ người nhìn thấy đã phê, đã... thèm!
Vợ ta nhãn mác lem nhem
Vợ người mẫu mã giống em... chân dài!
Vợ ta nhan sắc tàn phai
Vợ người nhan sắc mỗi ngày thêm... tươi!

Nói ra sợ mấy anh cười
Vợ ta xấu nết, xấu người (là) do... ta!
Làm chồng hiểu biết sâu xa
Vợ ta sẽ đẹp bằng... ba vợ người!

Switch mode views: