Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sống là động

mua4g

SỐNG

Sống không giận, không hờn, không oán trách             
Sống mỉm cười trước thử thách, chông gai.
Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai
Sống ôn hòa với mọi người chung sống.
 
Sống là động, nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương, nhưng lòng không vấn vương.
Sống hiên ngang, danh lợi cứ xem thường.
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
 
MỘT THIỀN SƯ
 
Bài thơ họa:
 
SỐNG
 
Sống nhân ái - không giận hờn than-trách
Sống âm thầm chịu đựng cảnh chông gai
Sống hân hoan khi nhìn buổi ban mai
Sống nhẫn nhục - khoan dung người chung sống.
 
Sống chuyễn dời - vạn pháp không bất động!
Sống yêu thương tình cảm tránh vấn vương
Sống hôm nay - cuộc đời mãi vô thường
Sống thanh tịnh khi kiếp người chuyển biến!
 
Minh Lương Trương Minh Sung     


SỐNG

Óan trách làm chi , đã muộn rồi
Chông gai , phải ráng chịu mà thôi
Ban mai thức dậy ... nghe " ca " tiếp
Chung sống là ... thua suốt cả đời  !

Bất động , giả như chẳng nghe gì
Vấn vương ai đó ... ráng dấu đi
Vô thường , đợi đó , đời thay đổi
Vạn biến ... tìm chưa ra kế chi   ?!

VÔ THIỀN SƯ

Switch mode views: