Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Vui Trầm

Vườn saumh-vui-tram
Trời riêng một góc
Rực rỡ nắng vàng
Dưới hàng liễu rũ
Vắt chân chữ ngũ
Đánh củ khoai lang
Vài câu Kiều lẩy ngâm vang
Tri âm riêng cặp bướm vàng nghe thơ
Cành cao chim hót líu lo
Có con sóc trắng  múa cờ cái đuôi (*)
Thiên nhiên hoà với niềm vui
Ly trà sen Huế nhắp môi đậm đà
Hiu hiu ngọn gió thoảng qua
Phút trầm ngâm giữa bao la đất trời
Nghe hồn thanh thản tuyệt vời.
Nghe lòng mở rộng yêu người yêu thơ

                               Trần Quốc Bảo
                              Richmond, VA.

Switch mode views: