Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Xuống Đường Đi !!!

       Xuống đường đi !!! mh-xuong-duong-di
       Xuống Đường đi !!!
Xuống đường dân tộc thực thi dân quyền
Chủ quyền Đất Nước ưu tiên
Việt Nam Độc Lập ba miền quốc gia
- Dẹp Bô-Xít! -  Dẹp Formosa!
Tầu Cộng láo lếu, đuổi cha nó về!
Toàn dân quyết một lời thề
Vùng lên giữ Nước chẳng nề gian nguy!

        Xuống đường đi !!!
        Xuống đường đi !!!
Xuống đường gìn giữ biên thùy của ta
Núi, sông, rừng, biển, bao la     mh-xuong-duong-1
Vào tay Đảng Cộng, nay ra tan tành  
Đảng toàn tham nhũng gian manh
Biển Đông xinh đẹp, nay thành biển dơ
Từ Vũng Áng đến Lăng Cô
Cá chim chết trắng biển hồ miền Trung
Thợ thuyền cũng bị chết chung
Tràn lan độc tố khắp vùng Nước ta
Độc tố từ Formosa
Thải ngầm vào biển, phun ra khí trời
Chết chim, chết cá, chết người
Đảng đến thăm “nó”,  Đảng cười vô tư!
Biển đông đang  chết từ từ
Vùng lên giữ Biển, còn chờ đợi chi ?  mh-xung-duong-2

       Xuống đường đi !!!
       Xuống đường đi !!!
Dấn thân tranh đấu quyết vì Non Sông!
Trong Nước, ngoài Nước một lòng
Năm Châu Thế giới đang trông ngóng mình
Xuống đường vì Nước hi sinh!!!
                              Trần Quốc Bảo
                               Richmond, VA

Switch mode views: