Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều

    Người ta say rượu vì tình
    Còn tôi say rượu vì tình nước non
    Người ta quì gối cúi lòn
    Tôi vì dân tộc...sắc son một lòng

    Cơm dân, gạo chợ, của công
    Người ta đem bán non sông làm giàu
    Còn tôi khổ cực làm sao
    Lo toan chống cộng xanh xao nghèo hèn!.

    X.O quan uống đã quen
    Tôi uống rượu đế cháy đen ruột phèo!
    Chém cha cái số kiếp nghèo
    Rượu pha chất độc, gan phèo tanh banh.

mh-ruou-nep

 

 

 

 

 

 
    Người ta biển đỏ biển xanh
    Còn tôi cực nhọc làm anh xe thồ
    Đ(ỗ)M(ười) cũng tại tên Hồ
    Tạo nên một lũ côn đồ hại dân!.

    Đất đai...quan cảm thấy cần
    Cứ đi thu tóm của dân làm giàu
    Biển Đông thì cúi dâng Tàu
    Cho Chệt sử dụng như ao sau nhà.

    Làm Thái thú, tức làm cha
    Thẳng tay tham nhũng được nhà, được xe
    Được giương súng đạn lăm le
    Được quyền mụ mị xạo ke dài dài.

    Quyền cao chức trọng...bất tài
    Được ăn, được nói, được cai, được còng
    Đ(ỗ)M(ười) đời quá bất công! 
    Dân nghèo đói rụng sợi lông chẳng còn.

mh-ruou-tay

 

 

 

 

 

    

    Hò ơ...còn mất nước non?
    Võng đưa kĩu kịt ôm con...ru hời.
    Ngước cao chỉ biết hỏi Trời
    Tại sao nước Việt tả tơi thế này?

    Chán đời...tôi lại cứ say!
    Ai đi ngang đó? Vô đây chiều chiều...


 

Switch mode views: