Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chung Hoài Bão

Thương nhau nên nghĩ sơn hà,mh-chung-hoai-bao
Nhìn chung đất Mẹ... nhà nhà âu lo...
Ba Đình một lũ côn đồ,
Do Tàu không chế làm nô khác gì.
Nạn Hán hóa - Nước suy vi,
Văn minh: Làng Xã vẫn ghi nằm lòng.
Tuy, Hồ dùng ''bần cố nông''
Để mà xích hóa non sông cho Tàu.
Lạc Hồng tuy lắm cơ cầu,
Nhưng con dân Việt có đâu ươn hèn?
Thương nhau mà giữ móng nền
Nuôi chung hoài bão vì tình núi sông!

Hành tinh muôn triệu giống dòng,
Điều hay nên học đừng chùng lòng nha!
Nước Nam một dải sơn hà,
Bốn ngàn năm lẻ: Ông Cha vun bồi!
Bắc phương trải biết bao thời,
Đủ trò mung mánh từng đời can qua.
Ngàn năm Việt-tộc trổ hoa,
Màu cờ nhân bản - máu hòa sử xanh.
Bao pho sử đã rành rành,
Hán, Mông rồi Mãn có thành công không?
Nam Quan sừng sững biên phòng,
Bạch Đằng máu nhuộm... làm hồng biển xanh!!!
Chớ đâu phải bọn lưu manh,
Do Hồ thỉnh Marx, rước Mao về nhà.
Cắt làm hai mảnh sơn hà,
Dựa lưng Cộng-sản Tàu Nga... hại nòi.
Biết bao pho sách viết rồi
Hồ tên bán nước đời đời xú danh.
Y phản quốc để mua danh,
Nga liền chợp lấy tung hoành Á Đông.
Nghiệt thay vận nước long đong,
Giang san nghiêng ngửa,  giống dòng lầm than.
Non thế kỷ đã ràng ràng,
Núi sông từng mảng; Tàu đang chiếm dần...

Mất rồi cửa ải Nam Quan,
Tây Nguyên xương sống - giặc đang hoành hoành.
Vũng Áng, Hà Tỉnh địa danh,
Đòi chia tự trị... biến thành cõi riêng.
Núi rừng mười (10) tỉnh gần biên...
Khác nào giặc chiếm...nối liền Quốc-vong.
Hoàng Trường hải phận biển Đông,
Hồ sai Đồng Phạm gọi chung: ''Công hàm''.
''Hòa bình''? Sao Hán xâm lăng!
Khác nào! Tàu muốn chia phần nước Nam.
Sau khi đánh cướp Miền Nam,
Ba Đình dâng Ải Nam Quan cho Tàu.
CHUNG HOÀI BÃO HÃY CÙNG NHAU
VÙNG LÊN ĐÒI LẠI SƠN HÀ NƯỚC NAM!


Switch mode views: