Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tính Cách Quan Hệ Giữa Văn Nghệ Và Chính Trị

lytong

Tuy nhiên nhìn vào khía cạnh lịch sử của người Việt Nam trong giai đoạn chủ nghĩa cộng sản xâm chiếm đất nước mình từ 1930 cho đến nay , để từ đó chúng ta có thể có một khái niệm rõ ràng về những sự phản đối mạnh mẽ của người Việt tỵ nạn VC tại hải ngoại đối với những ca sĩ của Việt Cộng trong nước ra hải ngoại trình diễn .

Sự quan hệ giữa Chính Trị và Văn Nghệ là sự liên hệ giữa con người và con người . Những hoạt động của cả hai phạm vi văn nghệ và chính trị đều phát xuất từ con người . Ở đây không phải là những tác động từ máy móc để có thể kết hợp hai sự việc làm một, vì cả văn nghệ và chính trị là hai sự việc có tính chất độc lập từ căn bản.

Đúng vậy Chính trị và Văn Nghệ không là Một, nhưng cái mà chúng ta đang bàn đến chính là mối quan hệ giữa chính trị và Văn nghệ . Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Một khi văn nghệ phải phục tùng chính trị. như vậy Văn nghệ có làm chính trị không? Văn nghệ thực hiện đường lối chính trị tức là đã làm chính trị và những ca sĩ văn công thực hiện đường lối chính trị qua văn nghệ thì họ cũng chính là những con người đang hoạt động tích cực cho chính trị. Đúng không?

Như vậy thì tại sao người Việt Tỵ nạn VC tại hải ngoại lại "tự dưng" kết hợp hai sự việc riêng rẽ Văn Nghệ và chính trị lại với nhau để bày tỏ sự phẫn nộ của mình qua hình ảnh "rất đơn thuần" của ca sĩ VC trong nước ra trình diễn văn nghệ nhất là những ca sĩ có thẻ đảng như Đàm Vĩnh Hưng. Hỏi tức nhiên quí vị đã trả lời .

Trong lịch sử sự quan hệ giữa văn nghệ và chính trị đã là một diễn hình thực tế trên sự tranh hùng giữa Hán và Sở

Năm 202 Trước Công Nguyên, Lưu Bang cùng quân của chư hầu đánh quân Sở thắng Hạng Vũ một trận quyết liệt ở Cai Hạ. Quân Hán quá đông nên quân Sở không thắng nổi.
Hạng vương đóng quân ở trong thành Cai Hạ, binh ít, lương hết. Quân Hán và quân chư hầu bổ vây mọi mặt.
Lưu Bang dùng văn nghệ sai binh lính trổ lên điệu ca nước Sở làm quân Sở xa nhà nghe tiếng hát quê hương trên trận mạc lòng bỗng vấn vương thương nhớ quê nhà đã làm hao tổn sức đề kháng đang cần thiết trước sự tấn công như vũ bảo của Lưu Bang.

Đang đêm, Hạng vương nghe quân Hán ở bốn mặt đều hát giọng Sở, Hạng vương lại tưởng Hán đã lấy được Sở bèn phá vây bỏ chạy, quân Sở tan hàng. Lưu Bang sai Quán Anh đuổi theo. Hạng Vũ chạy đến Ô Giang cùng đường. Có người muốn đón sang sông về Giang Đông nhưng Hạng vương không nghe vì xấu hổ với người Giang Đông nên tự vẫn. Nước Tây Sở mất. Lưu Bang lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà Hán.

Trên bối cảnh chính trị của Chính Thể Việt Nam Cộng Hòa tại Nam Việt Nam sự quan hệ giữa Văn Nghệ và Chính trị cũng là một vấn đề trong quốc sách của Chính Phủ VNCH. Vì lẽ đó mà có Cục Tâm Lý Chiến và cơ sở Dân vận Chiêu Hồi

Chắc chắn trong thế hệ của chúng tôi không ai lại không nghe những chương trình ban đêm của Cơ Quan Dân vận Chiêu Hồi trên những bài ca chiêu hồi như Vế Đây Anh của Nhạc Sĩ Anh Bằng qua giọng ca mượt mà của Hoàng Oanh:

Người ơi ! nước Nam của người Việt Nam
Vì đâu oán tranh để lòng nát tan
Đây Bến Hải là nơi ngăn cách đôi tình
Đứng lên tìm chốn yên vui thanh bình
Người ơi ! sống chi cuộc đời thương đau
Về đây áo cơm đùm bọc lấy nhau
Đây nỗi lòng người dân tha thiết mong chờ
Cớ sao người vẫn đang tâm thờ ơ....

Xem như vậy sự quan hệ giữa chính trị và văn nghệ là quan hệ rất cần thiết trên mục đích dùng văn nghệ để đạt mục tiêu chính trị . Ở đây chúng ta thấy những người làm chính trị và những người sáng tạo văn nghệ cũng như những ngừơi sáng tác nghệ thuật đều là những người có xu hướng áp đặt chính trị trên sự suy nghĩ của con người. Quí vị có đồng ý không? Nếu không tại sao lại có những bài ca được hát ra trên mục tiêu chính trị?.

Trở lại vấn đề VC có dùng văn nghệ để đạt mục tiêu chính trị hay không?

Trong thực chất dưới xã hội chủ nghĩa do VGCS lãnh đạo tại Việt Nam thì Đảng nắm quyến lãnh đạo đất nước Quyền lãnh đạo này bao gồm toàn cư dân sinh sống trong nước và toàn bộ lãnh vực hoạt động trong xã hội chủ nghĩa của chúng không loại bỏ bất cứ một lãnh vực nào ngay cả vấn đề sáng tạo nghệ thuật

Ngay trong khi tiến quân xâm chiếm Nam VN. VGCS đã chỉ đạo văn nghệ sáng tác hằng loạt những ca khúc kháng chiến "chống Mỹ cứu nước" cùng khắp nẽo đường hát từ hậu phương đến chiến trường và trên khắp hang cùng ngõ hẽm của rặng núi Trường Sơn để khích động con dân thể hiện khí phách anh hùng cứu nước.

Những sáng tác được chỉ đạo từ đảng VGCS có ý thức đánh động lòng yêu nước của người miền bắc trong việc tham chiến ở miền Nam, vượt trường sơn gian khổ để "giãi phóng" người dân miền Nam. Nhưng trên thực tế thì tính chất bá quyền áp đặt vào văn nghệ của VGCS là thôi thúc con dân miền bắc đem máu xương của mình để phục vụ mộng bá chủ hoàn cầu của Liên Sô .

Sau khi chiếm được Nam VN, VGCS đã đưa đất nước này vào một tình trạng đói khổ nhất thế giới . VN còn xếp hạng đứng sau những nước nghèo khó nhất thế giới. Đảng VGCS đã phải bày biện "đứa con VN nghèo đói" nhất thế giới trên các vĩa hè quốc tế để "lạy ông đi qua , lạy bà đi lại" xin chút tiền còm về chấn chỉnh sự tồn tại của đảng chúng nó

Năm 1986 trước khi nghị quyết 06 đổi mới ra đời để lừa bịp thế giới vào VN đấu tư thì trước đó nghị quyết 05 của Bộ Chính Trị ra đời đã viết: " Từ khi Đảng ta ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam nhất là từ sau cách mạng tháng tám thành công, văn nghệ văn hóa VN đã trở thành một bộ phận khắng khít với cách mạng, tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh tự do cho tổ quốc, xây dựng cuộc sống mới cho nhân dân, văn hóa văn nghệ phát triễn mạnh mẽ"...

Như vậy đã cho chúng ta nhận thức rằng Đảng VGCS ra đời thì văn hóa văn nghệ trở thành văn nghệ cách mạng và khi Đảng đưa ra chiêu bài Đổi Mới thì văn nghệ văn hóa phải đặt dưới quyền lãnh đạo của Đảng, thực hiện những mục tiêu và đường lối đổi mới của Đảng .

Chính vì văn nghệ văn hóa khắng khít với cách mạng của đảng VGCS thì không dễ gì chúng lại xuất cảng những ca sĩ ra hải ngoại không thi hành chỉ thị của chúng.

Ngoài nghị quyết 05 của Bộ Chính Trị trước khi có nghị quyết Đổi Mới thì bộ Chính Trị Đảng VGCS đã khẳng định văn nghệ văn hóa phải tham gia tích cực vào công cuộc tự do cho Tổ Quốc (Chỉ có Tổ Quốc có tự do chứ không phải người dân có tự do đâu nhé) thì thử hỏi quí vị có ca sĩ nào từ trong nước ra hải ngoại không thi hành chỉ thị của Đảng mà lại được trở về bình yên. Nhất là mới đây Chính vì văn nghệ văn hóa khắng khít với cách mạng của đảng VGCS thì không dễ gì chúng lại xuất cảng những ca sĩ ra hải ngoại không thi hành chỉ thị của chúng.

Nhất là mới đây, ngày 17/4/ 2012 tại Hà Nội, cái gọi là Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam của Việt Gian Cộng Sản và Ủy Ban Dân tộc của VC đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2012-2016 nhằm nâng cao công tác tuyên truyền, vận động đồng bào trong và ngoài nước thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng.

Chính vì lẽ đó mà vấn đề của Lý Tống trên vụ án của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là một vấn đề một mất một còn với bọn VGCS hôm nay . Chúng không ngại tốn kém tiền bạc để phải thắng vụ kiện của Lý Tống hầu làm khiếp nhược người Tỵ Nạn cs tại hải ngoại trong việc chống văn công ra hải ngoại tuyên truyền.

Chúng ta nhận thấy chiêu bài và đường lối của VGCS hôm nay là kêu gọi hòa hợp hòa giãi qua những bài ca xóa bỏ hận thù yêu thương nhau như tiêu biểu bài " Không Thể và Có Thể" do ca sĩ của chúng trình bày.

Tiếp theo kêu gọi xóa bỏ hận thù chúng dùng hình ảnh quê hương để kêu gọi nỗi hoài niệm của người tha hương trở về nước ngoan ngoãn đi dưới cờ đỏ sao vàng và khi trở ra hải ngoại thì không còn tinh thần đấu tranh chống chúng nữa.

Riêng về ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng qua cái nick Mr. Đàm đã cho thấy tư tưởng "làm cha" thiên hạ ở đây . Tự phong cho mình là mister Là ông chẳng khác nào tên đảng viên vgcs này muốn trở thành Staline bắt mọi làm tôi mọi như Tố Hữu đã bắt mọi người thương cha thương mẹ thì ít mà thương ông (staline) thì nhiều (sic)

Ngoài việc khiếp nhược người dân hải ngoại ra bằng mọi cách chúng phải chiến thắng vụ án Đàm Vĩnh Hưng vs Lý Tống để chúng chứng minh cho con dân quốc nội biết rằng chúng cũng đang có quyền hành tại hải ngoại mà thực chất chúng lợi dụng vào những sơ hở của luật pháp

Chính sự tuyên truyền này sẽ làm cho những mầm đề kháng chống lại chế độ độc tài của chúng sẽ không có cơ hội trỗi dậy góp mặt vào mãnh đất đấu tranh giãi thể chúng tại VN .

Ở đây chúng tôi không tranh đấu cho cá nhân Lý Tống cũng như chưa bao giờ giao thiệp với Lý Tống. Chúng tôi cũng cẩn trọng viết về những hành động riêng rẽ của ông ta cái nào đáng ca ngợi thì chúng tôi ca ngợi.

Ngoài ra chúng tôi không có ý trở thành " Quan Âm Bồ Tát" khi viết về Lý Tống hay thậm chí bài viết của chúng tôi đã làm quí vị muốn ói, chúng tôi cũng phải viết ra vì đây là phúc lợi chung của tập thể qua sự việc Lý Tống cảnh cáo Đàm Vĩnh Hưng

lytong-2

* Hình ảnh Lý Tống "giả gái" cho thấy một hình ảnh đích thực của thái độ "tự vệ" vì hơi cay Pepper này ngừơi ta chế ra cho phụ nữ phòng thân khi bị kẽ gian tấn công ngay trên đất nứơc Hoa Kỳ, chứ không phải vũ khí giết người .

* Hình ảnh Lý Tống giả gái xịt hơi cay vào Đàm Vĩnh Hưng là một hình ảnh nói lên hành động "tự vệ" trước sự "tấn công xâm chiếm" cộng đồng người Việt Tỵ nạn CS tại hải ngoại

Chúng tôi biết khi bài viết này đến tay quí vị sẽ có một số quí vị không đồng ý. Cho dù quí vị có bị "ói" khi đọc bài viết này thì xin quí vị Please đừng chửi tôi mà hãy nhìn vào phúc lợi chung của tập thể , tham gia vào việc ủng hộ vụ án Lý Tống để đấu tranh thắng bọn VGCS qua kế hoạch dùng sự sơ hở của luật pháp Hoa Kỳ để khiếp nhược chúng ta trong vấn đề phản đối văn công của chúng ra hải ngoại tuyên truyền .

Switch mode views: