Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dạ Lan tặng nhạc các Chiến Sĩ Biệt Kích Dù Lôi Hổ

 CHƯƠNG TRÌNH DẠ LAN 8:
Thân tặng các anh Chiến Sĩ Biệt Kích Dù Lôi Hổ
của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

THƯƠNG VỀ MÙA ĐÔNG BIÊN GIỚI


Sáng tác: Nguyễn Văn Đông

 

THƯƠNG VỀ MÙA ĐÔNG BIÊN GIỚI 

Nghe gió Đông sang, nhớ về người ngoài biên khu
U ú u ù u U ú u ù u U ú u ù u
Hiu hắt trời mây,
Hàng cây xơ xác gió lay,
Bên thềm ngập lá Thu gầy,
Lạnh lùng em thương nhớ ai

Nghe gió vi vu, gió lạnh từ miền biên khu
U ú u ù u U ú u ù u U ú u ù u
Vương vấn tình quê,
Người đi ngày ấy chưa về,
Ngoài trời mưa bay vẫn bay, cho lòng ai thương nhớ ai.

Anh ơi! Gió lạnh mùa đông,
Gió lạnh lòng trai, đi giữ non nhà trong đêm lạnh giá.
Thương anh, dù cho đá mòn,
Dù cho bể cạn, tình em vẫn không đổi dạ thay lòng.

Nghe gió Đông sang, nhớ người ngàn dậm quan san.
U ú u ù u U ú u ù u U ú u ù u
Giây phút này đây,
Niềm thương nguồn nhớ dâng đầy,
Dù thời gian kia chóng phai, nhưng lòng em không đổi thay.

Nguyễn Văn Đông

 

Switch mode views: