Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dạ Lan tặng nhạc các anh chiến sĩ Pháo Binh

 

CHƯƠNG TRÌNH DẠ LAN 7:
Thân tặng các anh chiến sĩ Pháo Binh
của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

ANH KHÔNG CHẾT ĐÂU ANH


Sáng tác: Trần Thiện Thanh
Ca sĩ: Hoàng Oanh

 

Viết cho cố Đại Úy Nguyễn Văn Đương

 

Pháo Đội Trưởng Pháo Đội B3, Tiểu Đoàn 3 Pháo Binh Nhảy Dù

 

Hy sinh ngày 25-2-1971 tại Căn cứ 31, mặt trận Hạ Lào.

 


ANH KHÔNG CHẾT ĐÂU ANH

Anh không chết đâu anh, người anh hùng mủ đỏ tên Đương
Tôi vẫn thấy đêm đêm một bóng dù sáng trên đồi máu
Nghe trong đêm kêu gào từng tiếng súng pháo đếm mau
Và tiếng súng tiếng súng hay nhạc chiêu hồn đưa anh đi anh đi

Anh, anh không chết đâu em, anh chỉ về với mẹ mong con
Anh vẫn sống thênh thang trong lòng muôn người biết thương đời lính
Trong tim cô sinh viên hay buồn thường nhắc nhở những chiến công
Chuyện nước mắt ướt sân trường đại học chuyện anh riêng anh riêng anh

ĐK:

 

Ôi đất mát trên đồi xanh tình yêu khóc ngất bên cỏ tranh
Đâu cánh dù ôm gió, đây cánh dù ôm kín đời anh
Trong những tiếng reo hò kia lẻ loi tiếng súng anh nhiệm màu
Ôi tiếng súng sau cùng đó, anh còn nghe tầm đạn đi không anh

Không, anh không, anh không chết đâu em anh chỉ vừa bỏ cuộc đêm qua
Tôi thấy mắt anh bên ngọn nến vàng hắt hiu niềm nhớ
Trên khăn tang cô phụ còn lóng lánh dấu ái ân
Giọt nước mắt nóng bây giờ và còn hằng đêm cho anh cho anh ...

Trần Thiện Thanh

 

Switch mode views: