Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đêm Qua Tôi Mơ...

Kính gửi Cụ Sức Mấy,

  Đêm qua tôi mơ tôi chết. Tôi nằm trong quan tài - cỗ quan tài đẹp lắm – nghe những lời phân ưu trên đài phát thanh. “Được tin buồn cụ Phaolô Vip KK đã được Chúa rước về Thiên Đàng ... “

Lại thêm một con kangaroo khốn nạn nữa

Nó là cái thứ lưu manh khốn nạn nhất đã trở mặt quay lại cắn những bàn tay ân nhân từng cứu giúp nó.

Vĩnh Biệt Phạm Duy

"Về làm gì. Những thằng như Hoàng Cầm, sẽ ngửa tay xin tiền. Mình cho nó một trăm đô, nó chê ít... Về làm đéo gì. Còn chơi gái á, bên này thiếu gì." (Phạm Duy)

Trường hợp Dương Văn Minh

Ngày 30-4-1975, một quân lực đứng vào hàng thiện chiến và dũng cảm nhất thế giới đã bị trói tay và phải buông súng trước quân thù. Vì sự hèn nhát của lãnh đạo và sự phản bội của đồng minh.

Suy tư tỵ nạn

Sấm truyền cũ (Ancien Testament) kể rằng: thanh niên Jacob chăn trừu 7 năm cho ông chủ đồn điền, để được kết hôn với người con gái của ông chủ đồn điền ---nàng Rachel đẹp chim sa cá lặn.

Switch mode views: