Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sứ Điệp Thập Giá - Bài thuyết giảng thứ tư

Lời thứ tư: "Lạy Chúa Trời tôi, lạy Chúa Trời tôi, sao Người bỏ rơi tôi?"

Switch mode views: